História a súčasnosť

Začiatky spoločnosti K.I.S., s.r.o. siahajú až do roku 1993, kedy ju založili traja spoločníci, z ktorých priezvisk bol vytvorený názov spoločnosti, teda Štefan Kamenický, Ján Iľaš a Milan Suchý. Skúsenosti zakladateľov s riadiacimi funkciami v cestnej nákladnej doprave sú zakotvené ale ešte výraznejšie v minulosti, keď sa všetci traja stretli v roku 1984 v podniku ČSAD Spišská Nová Ves a to Štefan Kamenický ako správca vozidlového parku a dispečer cestnej nákladnej dopravy, Ing. Ján Iľaš ako vedúci cestnej nákladnej dopravy a Milan Suchý ako dispečer cestnej nákladnej dopravy.

Z počiatku sa spoločnosť orientovala len na zasielateľstvo, no postupom času sa portfólio služieb spoločnosti rozširovalo. Firma začala vykonávať vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu a neskôr aj medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu v rámci Európy a Ruska. V súčasnosti sa spoločnosť radí medzi stredne veľké podniky a špecializuje sa na európsky dopravný trh pomocou pätnástich moderných valníkových návesových súprav a 24 kvalifikovaných zamestnancov. Ďalej spoločnosť vykonáva vnútroštátne a medzinárodné zasielateľstvo, autoopravárenskú činnosť, nákup a predaj pohonných hmôt, ad-blue, olejov a pneumatík.

Spoločnosť je členom združenia Česmad Slovakia a Únie autodopravcov Slovenska.

K.I.S., s.r.o. Levoča sídli vo vlastných priestoroch na okraji mesta Levoča. Disponuje administratívnou budovou, opravárenskou dielňou, skladmi, čerpacou stanicou a odstavnými plochami. Keďže mesto sa nachádza na hlavnom diaľničnom ťahu, ktorý spája východ so západom a naopak, má spoločnosť veľmi dobrú strategickú polohu, pre vykonávanie prepráv oboma smermi.