Prepravné destinácie

Spoločnosť K.I.S., s.r.o. Levoča sa venuje vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej nákladnej doprave, konkrétne vykonávaniu celovozidlových, čiastkových a rozvozových prepráv.

            Prepravnými destináciami sú okrem Slovenska aj ďalšie krajiny Európy, hlavne Taliansko, Nemecko, Rakúsko, krajiny Beneluxu, Švajčiarsko a iné.