Vozidlový park

Spoločnosť K.I.S., s.r.o. Levoča má k dispozícii 15 valníkových návesových súprav. Vozidlá spĺňajú emisné normy EURO 5 – EURO 6.

Ťahače sú značiek RENAULT a MAN, všetky návesy značky SCHMITZ.

Vozidlá sú vybavené mobilnými telefónmi a on-line monitorovacím systémom, ktorý prináša veľa výhod pre dopravcu aj prepravcu (zákazníka), ktorý sa môže kedykoľvek informovať o aktuálnej polohe zásielky. Náš monitorovací systém poskytuje v reálnom čase informácie o polohe a pohybe vozidiel, o predpokladanom čase dosiahnutia cieľa prepravy, informácie o čase jazdy, ktorý ma vodič ešte k dispozícii, o čerpaní bezpečnostných prestávok, dodržiavaní pracovnej doby, o štýle jazdy vodiča a mnoho ďalších ukazovateľov, vďaka ktorým prepravíme Váš tovar bezpečne až do cieľa.

Ekologická jazda- vďaka sledovaniu štýlu jazdy vodičov, rýchlostí vozidiel, doby voľnobehu pri ich státí, množstva vyprodukovaných emisií CO2, no aj vďaka navrhovaniu trás prepráv, vyhýbaniu sa kongesciám (zápcham) na cestách pomocou monitorovacieho systému, sa správa spoločnosť K.I.S., s.r.o. zodpovedne k životnému prostrediu.