Návesové súpravy

15 valníkových návesových súprav.

Technické špecifikácie:

  • Dĺžka návesovej súpravy: 16,5 m
  • Šírka návesovej súpravy: 2,55 m
  • Výška návesovej súpravy: 4 m
  • Pohotovostná hmotnosť: ca. 15 000 kg*
  • Užitočná hmotnosť: ca. 25 000 kg*
  • Celková hmotnosť: 40 000 kg

*Približná hodnota hmotnosti kvôli rôznorodosti vozidlového parku.

Zvýraznené údaje dôležité pre zákazníka.